Aanmelden

VERGOEDE ZORG
Voor vergoede zorg is een verwijsbrief van de huisarts, een andere gespecialiseerde arts of het sociale wijkteam/ gebiedsteam nodig. De verwijsbrief kan via zorgdomein, e-mail (info@kindenjeugdcentraal.nl) of per post aan ons worden toegestuurd. Na ontvangst van de verwijsbrief nemen wij telefonisch contact op om een afspraak voor het intakegesprek in te plannen. Deze afspraak wordt schriftelijk bevestigd, waarbij wij als bijlagen een inschrijfformulier en een toestemmingsformulier voor gezaghebbenden meesturen. Verzoek is om deze formulieren ingevuld mee te nemen naar het intakegesprek. Tevens is het van belang dat bij dit gesprek een geldig paspoort of identiteitsbewijs van het kind/ jongere wordt meegenomen. Wij zijn verplicht bij de intake de identiteit te controleren.

ZELF BETALEN
Bij niet vergoede zorg kan het contactformulier worden ingevuld, waarna wij telefonisch contact opnemen om een inventarisatie te maken van de hulpvraag en het te volgen traject.

GESCHEIDEN OUDERS
Na ontvangst van de verwijsbrief wordt onder andere een toestemmingsformulier voor gezaghebbenden, naar de ouder/ verzorger die aanmeldt, gestuurd. Op dit formulier vragen we naar de gezinssituatie, of er sprake is van een scheiding en bij wie het ouderlijk gezag ligt. Indien er sprake is van een scheiding moeten beide gezaghebbende ouders en/of de (gezins)voogd, bij kinderen/ jongeren tot 16 jaar, toestemming geven voor een traject bij ons. Deze toestemming moet schriftelijk gegeven worden op het door ons toegestuurde formulier. Daarnaast heeft het onze voorkeur om met beide ouders het intakegesprek te houden, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe het verdere traject er uit gaat zien.

WACHTTIJDEN
Wij hebben momenteel een wachttijd van 10 weken voor de intake. Na de intake kan de behandeling aansluitend plaatsvinden.
Laatst gewijzigd op: 01-03-2024.