Klachten

Bij Kind en Jeugd Centraal zien wij graag dat u een correcte, goede en passende behandeling krijgt. Heeft u echter klachten over uw behandelaar of de behandeling, dan stellen wij het op prijs als u eerst contact opneemt met onze praktijk en bij voorkeur met degene die de klacht heeft veroorzaakt. Zodat er een poging gedaan kan worden om de klacht te verhelpen. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het echter niet lukt om het probleem rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u eventueel de collega psycholoog/orthopedagoog hiervoor benaderen. Mocht u alsnog niet tevreden zijn, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij de Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO): https://psynip.nl/ of https://www.nvo.nl.

Klachten kunt u melden via: klachten@kindenjeugdcentraal.nl