Werkwijze

INTAKE
In het eerste gesprek (de kennismakingsintake) gaan we kijken wat de hulpvraag is, welke problemen er worden ervaren en welke vervolginformatie nodig is om duidelijk te krijgen welke behandeling helpend is. Dit eerste gesprek is meestal met het kind/ jongere samen met zijn ouder(s)/ verzorger(s). Mochten jullie liever in een andere samenstelling het eerste gesprek willen aangaan, dan is daar altijd overleg over mogelijk.
Vervolggesprekken zijn vaak met ouders en kind/ jongere afzonderlijk. Hierin richten we ons op het in kaart brengen van de ontwikkeling en het elkaar beter leren kennen in gesprek en/of (spel)observatie. Indien nodig vindt er verder psychologisch onderzoek plaats door bijvoorbeeld het afnemen van vragenlijsten, het doen van een intelligentie-, neuropsychologisch of persoonlijkheidsonderzoek. Als het relevant is, zullen we ook toestemming vragen om informatie bij derden in te winnen (zoals school, andere hulpverlening of de huisarts).
Aan de hand van de informatie uit het intaketraject wordt een beschrijvende diagnose en een voorstel voor een behandelplan opgesteld. Deze wordt in een adviesgesprek met jullie besproken. Als de betrokkenen zich kunnen vinden in het plan, kan het vervolgtraject (behandeling) gestart worden.

BEHANDELING
Aan de hand van het behandelplan wordt het vervolgtraject (behandeling) in gang gezet. Aan het einde en soms ook tussentijds (dit is afhankelijk van de duur) evalueren we het behandelplan en stellen het bij als dit nodig is. Onze behandeling is zoveel mogelijk evidence based. Dit betekent dat de behandelingen die wij bieden zoveel mogelijk wetenschappelijk zijn onderzocht op hun effectiviteit.
Wij bieden individuele behandeling, groepsbehandeling, ouderbegeleiding en systeemgesprekken. Tevens werken wij waar nodig, na toestemming van jullie, nauw samen met de school. Behandelgesprekken kunnen plaatsvinden bij ons in de praktijk, maar we kunnen ook behandeling bieden op school of thuis.

Behandelvormen die wij aanbieden zijn:
– Psycho-educatie (uitleg over de problematiek)
– (Cognitief) gedragstherapeutische behandeling
– Oplossingsgerichte behandeling
– Steunende en structurerende gesprekken
– EMDR
– Opvoedingsondersteuning
– Mediatietherapie
– Weerbaarheidstraining
– ADHD-groep

STAPPENPLAN