Informatie voor verwijzers

Kind en Jeugd Centraal levert jeugd-GGZ (zowel BGGZ als SGGZ) aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, woonachtig in de provincie Groningen en de gemeenten uit Noord Midden Drenthe. Voor de niet vrij toegankelijke zorg in het kader van de Jeugdwet (2015), is een verwijzing van de huisarts, andere gespecialiseerde arts, of het sociaal wijkteam/ gebiedsteam nodig.

Kind en Jeugd Centraal dient in bezit te zijn van een correcte verwijsbrief, deze dient aan bepaalde eisen te voldoen, wil de gegeven zorg vergoed worden. De gemeente verwacht dat een verwijsbrief minimaal de volgende informatie bevat:
– Naam van onze praktijk
– Datum van verwijzing
– AGB-code van de verwijzer
– Omschrijving van de problematiek (verwijsreden) en indien van toepassing vermelding van een (vermoede) psychische (DSM-5) stoornis
– Naam, adres, geboortedatum en BSN van de patiënt

Verwijzen naar Kind en Jeugd Centraal kan via het zorgdomein, via email (info@kindenjeugdcentraal.nl) of de post. Verwijzingen zullen wekelijks bekeken en in behandeling genomen worden. Wanneer inhoudelijk overleg wenselijk is, kan er contact opgenomen worden via email of ons centrale telefoonnummer  (06-11910777). Indien niet bereikbaar, dan kan de voicemail worden ingesproken en bellen wij zo snel mogelijk terug.

Wij leveren geen:
  • 24 uurszorg
  • Zorg bij ernstig psychiatrische klachten
  • Zorg bij een (licht) verstandelijke beperking
  • Zorg bij verslaving
  • Diagnostiek en behandeling van specifieke leerstoornissen

Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u als verwijzer bericht over het verloop van de behandeling en de verdere adviezen. De correspondentie zal via zorgdomein of per post verstuurd worden. Indien nodig kan er tussentijds contact worden gezocht.