Vergoedingen en tarieven

VERGOEDE ZORG
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar verloopt de vergoeding van jeugdhulp via de gemeente. Wij hebben een contract afgesloten voor alle gemeenten in de provincie Groningen en de gemeenten uit Noord Midden Drenthe. Dit betekent dat de zorg in principe vergoed wordt, mits de gezaghebbende ouders van het kind/ jongere in de provincie Groningen of een gemeente uit Noord Midden Drenthe ingeschreven staan. Een verwijzing van de huisarts, andere gespecialiseerde arts of het sociaal wijkteam/ gebiedsteam is noodzakelijk om voor vergoede zorg in aanmerking te komen.

ZELF BETALEN
Consulttarieven op aanvraag.

EIGEN RISICO
Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt géén eigen risico.

AFSPRAAK ANNULEREN
Eén van de voorwaarden om tot een effectieve behandeling te komen is het nakomen van de gemaakte afspraken. Als een afspraak niet door kan gaan, dient dit minimaal 24 uur van tevoren worden doorgegeven, zodat wij in staat zijn om op dat tijdstip een andere afspraak in te plannen. Dit kan het beste gedaan worden door te mailen naar info@kindenjeugdcentraal.nl of te bellen naar (06-11910777). Spreek de voicemail in bij geen gehoor.
Wanneer een afspraak niet tijdig wordt geannuleerd of verplaatst, spreken we van een no show. Een no show wordt niet door de gemeente vergoed. De eerste twee no shows worden niet in rekening gebracht, daarna zijn wij genoodzaakt een bedrag van 100 euro in rekening te brengen.