Voor wie

Kind en Jeugd Centraal is een psychologen- en orthopedagogenpraktijk gevestigd in de stad Groningen. Wij doen onderzoek en bieden behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders. Ook betrekken wij zonodig en desgewenst de verdere omgeving, zoals school. Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van datgene wat de klachten veroorzaakt en in stand houdt en wat er al gedaan is om de klachten te verhelpen.

Wij leveren geen 24 uurszorg, zorg bij ernstig psychiatrische klachten (denk aan suïcidaliteit, forse agressieproblematiek), zorg bij een (licht) verstandelijke beperking, verslavingszorg en diagnostiek en behandeling van specifieke leerstoornissen (zoals dyslexie en dyscalculie).

Je kunt bij ons terecht voor hulp bij de volgende klachten:

Ontwikkelingsstoornis

Vermoedens van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, Autisme Spectrum Stoornis, gedragsstoornis, ticstoornis.

gedragsproblemen

Woede aanvallen, grens opzoekend gedrag, niet luisteren, brutaal zijn, moeite met autoriteit, pesten, regulatieproblemen.

emotionele problemen

Niet goed “in je vel zitten”, verdrietig of somber, depressieve gevoelens, negatief zelfbeeld, veel piekeren, onzeker zijn, hoogsensitiviteit.

sociale problemen

Gepest worden, weinig vrienden hebben, veel ruzie met anderen hebben, weerbaarheids-problemen.

SchoolPROBLEMEN

Hoogbegaafdheid, leerproblemen, problemen met klasgenootjes, schoolverzuim, concentratieproblemen, werkhoudingsproblemen.

Identiteits- en autonomieproblemen

Wie ben ik, keuzes leren maken, zelfbeeld, moeite met zelfstandig worden.

 

angstklachten

Faalangst, angst om alleen te zijn, paniekaanvallen, fobieën, dwangklachten.

 

trauma's

Moeite met verwerken van ingrijpende, schokkende gebeurtenissen.

 

onbegrepen lichamelijke klachten

Klachten zonder duidelijke medische oorzaak (zoals hoofdpijn, buikpijn, benauwdheid, vermoeidheid).

rouw- en verwerkingsproblemen

Moeite met verwerken van overlijden of ziekte van een dierbaar iemand of scheiding van ouders.

overige problemen

Bij andere problematiek dan hier genoemd, kun je altijd contact opnemen voor overleg.