Privacy

Binnen Kind en Jeugd Centraal is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. In de WGBO zijn onder anderen de volgende bepalingen opgenomen; informatieplicht, toestemmingsvereiste, dossierplicht en recht op privacy.

Annelies Hamoen is geregistreerd (BIG-register) bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Daarnaast is zij aangesloten bij de beroepscode van de Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Dieneke Messink is geregistreerd (BIG-register) bij het ministerie van VWS als Orthopedagoog-generalist. Daarnaast is zij aangesloten bij de beroepscode van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Tevens is zij geregistreerd bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Binnen Kind en Jeugd Centraal wordt er voor iedere aanmelding een dossier aangemaakt, waarin alle gegevens elektronisch worden vastgelegd. Het dossier zal persoonsgegevens, gegevens uit de sociale omgeving, onderzoeksverslagen maar ook aantekeningen van behandelcontacten bevatten. Van een intaketraject en een psychodiagnostisch onderzoek zal een rapport geschreven worden dat naar de ouders of de jongere van 16+ wordt gestuurd. Tevens zal de huisarts en/of verwijzer, via de post, op de hoogte gesteld worden van de bevindingen (intakeverslag en afsluitbrief). Bij afronding van de behandeling zal het dossier afgesloten worden. De bewaartermijn van een dossier staat wettelijk op twintig jaar, daarna zal een dossier vernietigd worden. U heeft recht op inzage van het dossier. Het heeft onze voorkeur als het dossier in de praktijk, in het bijzijn van de behandelaar, doorgenomen wordt. Zo kunnen vragen ter plekke gesteld en beantwoord worden. Wij zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en zonder toestemming geen informatie aan derden verstrekken. Zie voor verdere informatie onze privacyverklaring.